Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kukuruz vlaga

Tag Archives: Kukuruz vlaga

Kukuruz njegova potreba za vlagom u zemljištu

hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako

Kukuruz njegova potreba za vlagom. Kukuruz stvara veliku nadzemnu masu pa u vezi s tim troši velike koli?ine vode po jedinici površine iako nema veliki transpiracioni koeficijent (180 do 270 ), pa se može re?i da ova biljka ekonomi?no troši vodu. Utrošak vode kukuruza zavisi od temperaturnih uslova i genotipskih razlika. Kriti?ni period za vodom je 20 dana pre i 10 ... Read More »

Kukuruz faza cvetanja i značaj vlage

Kukuruz faza cvetanja Prinosi kukuruza u našim agroekološkim uslovima variraju od godine do godine u vrlo širokom rasponu u zavisnosti od koli?ine i rasporeda padavina u vegetaciji kukuruza. Prose?ne potrebe kukuruza za vodom su: april 35 mm, maj 90 mm, jun 95 mm, jul 120 mm, avgust 75 mm i septembar 40 mm, sve ukupno 450 mm. Prose?an nedostatak padavina ... Read More »