Saturday, 21 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kukuruz vlaga zrna

Tag Archives: kukuruz vlaga zrna

Vreme berbe kukuruza određuje vlaga zrna

Vreme berbe kukuruza je uslovljeno sadržajem vlage u zrnu. Pri ručnoj kao i berbi beračima berba se obavlja u punoj zrelosti. Puna zrelost se određuje na osnovu najnižeg sadržaja vlage u zrnu, odnosno pri količini vlage koja omogućava bezbedno čuvanje kukuruza u koševima. U savremenoj proizvodnji kukuruza, kakvoj svi težimo, gde je berba mehanizovana potpuno, berba se obavlja u tehnološkoj ... Read More »