Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kukuruz u zrnu za skladištenje

Tag Archives: Kukuruz u zrnu za skladištenje

Kukuruz u zrnu kao bolje rešenje za skladištenje

Kukuruz u zrnu . Cilj sušenja je da se zrnu kukuruza  smanji višak vlage na onoliko vlage koliko je neophodno za latentni život semena.Iz tog razloga sušenje ima zna?ajnu ulogu u skladištenju kukuruza, naro?ito ako je sadržaj vlage u zrnu iznad 30 %. Na?in sušenja zavisi od namene zrna .Ako se zrno koristi za ishranu koristi se na?in sušenja koji ... Read More »