Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kukuruz u zemljištu

Tag Archives: Kukuruz u zemljištu

Kukuruz njegova potreba za vlagom u zemljištu

hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako

Kukuruz njegova potreba za vlagom. Kukuruz stvara veliku nadzemnu masu pa u vezi s tim troši velike koli?ine vode po jedinici površine iako nema veliki transpiracioni koeficijent (180 do 270 ), pa se može re?i da ova biljka ekonomi?no troši vodu. Utrošak vode kukuruza zavisi od temperaturnih uslova i genotipskih razlika. Kriti?ni period za vodom je 20 dana pre i 10 ... Read More »