Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kukuruz trgovina

Tag Archives: kukuruz trgovina

Kukuruz – svetski trendovi do sezone 2021/22.

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet

Kukuruz svetski trendovi – velika proizvodnja kukuruza širom sveta ?e nastaviti sa trendom daljeg rasta, kako pove?anjem prose?nih prinosa po hektaru tako i pove?anom tražnjom za ishranom ljudi i doma?ih životinja. Zalihe sada dostižu 221 mil. tona i o?ekuje se njihovo smanjenje do sezone 2021/22. na 192. mil. tona Malo smanjenje proizvodnje u godini pre, globalna isporuke kukuruza, predvi?a se, osta?e visoke u ... Read More »