Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kukuruz silaža cele biljke

Tag Archives: Kukuruz silaža cele biljke

Kukuruz silaža cele biljke – najbolji način

silažni kukuruz silaža kiselost silaže

Kukuruz silaža – Dobro pripremljena silaža predstavlja kvalitetno kabasto hranivo koje se koristi u ishrani preživara. Ona mora da bude ispravna, rastresita, da ima dobre organoleptičke osobine odnosno boja da je žuto-zelena, da ima prijatan miris i optimalnu kiselost oko 4,2.  Siliranje je najbolje obaviti po suvom vremenu. Optimalna temperatura je od 20-25ºC (ako vremenske prilike dozvoljavaju). Ako je temperatura ... Read More »