Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kukuruz silaža cele biljke

Tag Archives: Kukuruz silaža cele biljke

Kukuruz silaža cele biljke – najbolji način

Kukuruz silaža – Dobro pripremljena silaža predstavlja kvalitetno kabasto hranivo koje se koristi u ishrani preživara. Ona mora da bude ispravna, rastresita, da ima dobre organolepti?ke osobine odnosno boja da je žuto-zelena, da ima prijatan miris i optimalnu kiselost oko 4,2. Trenutne vremenske prilike u Srbiji nagoveštavaju da ?e ovogodišnji rod kukuruza biti prose?no uspešan kako za branje, tako i ... Read More »