Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kukuruz setva

Tag Archives: Kukuruz setva

Kukuruz priprema zemljišta za nastupajuću setvu

kukuruz priprema zemljišta setva bez obrade predsetvena priprema vreme setve

Kukuruz priprema zemljišta. Pored ostalih agrotehničkih mera i pravilnog odabira hibrida, za visok i stabilan prinos kukuruza potrebno je primeniti i takav sistem obrade koji obezbeđuje stvaranje povoljnih uslova za razvoj korenovog sistema. Od ovih mera velika uloga pripada osnovnoj obradi zemljišta. Od njenog izvođenja zavisi i kvalitet ostalih operacija (predsetvena priprem, kvalitet setve, zaštita od korova i dr.). Osnovna ... Read More »

Kukuruz setva u optimalnom roku – do kraja aprila

kukuruz setva vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza norma djubrenja divlji sirak koncentrati njihov sastav izbor hibrida

Kukuruz setva – kukuruz je naša najvažnija biljna vrsta i ove godine zauzeće najveće poljoprivredne površine. Zemljište se sastoji od mineralnih materija, vode i organske materije. Organsku materiju zemljišta čine humus, koren biljaka i živi organizmi. Živi organizmi su bakterije, gljive, kišne gliste i ostale životinje. Jedna šaka plodne zemlje iz bioaktivnog gornjeg sloja sadrži više živih organizama nego što ... Read More »