Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kukuruz šećerac – načini borbe protiv korova

Tag Archives: Kukuruz šećerac – načini borbe protiv korova

Kukuruz šećerac – načini borbe protiv korova

ipard iskustva kukuruz manjak

Kukuruz še?erac se tretira kao povr?e. Koristi se u ljudskoj ishrani u mle?noj fazi razvoja endosperma. Može se gajiti u prvom delu vegetacije ili postrno, nakon ubiranja nekog ranijeg useva. Poznato je da je kukuruz še?erac osetljiv na ve?inu herbicida koji se ina?e koriste za suzbijanje korova u merkantilnom kukuruzu. Tako?e, pojedini hibridi še?erca razli?ito reaguju na herbicide, s toga ... Read More »