Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kukuruz šećerac – dobar izbor

Tag Archives: Kukuruz šećerac – dobar izbor

Kukuruz šećerac – dobar izbor na traženje kupaca

Kukuruz še?erac – Kao jedan od  postrnih useva mi preporu?ujemo gajenje kukuruza še?erca, kulture koja se na našim njivama malo gaji a može da da dobre prinose i da obezbedi pristojnu zaradu ratarima. Kukuruz še?erac je jedna od najpopularnijih povrtarskih kultura u zemljama gde se konzumira u velikim koli?inama. Koristi se u ljudskoj ishrani onda kada je zrno u mle?noj ... Read More »