Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kukuruz proizvodnja

Tag Archives: kukuruz proizvodnja

Kukuruz – svetski trendovi do sezone 2021/22.

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa

Kukuruz svetski trendovi – velika proizvodnja kukuruza širom sveta će nastaviti sa trendom daljeg rasta, kako povećanjem prosečnih prinosa po hektaru tako i povećanom tražnjom za ishranom ljudi i domaćih životinja. Zalihe sada dostižu 221 mil. tona i očekuje se njihovo smanjenje do sezone 2021/22. na 192. mil. tona Malo smanjenje proizvodnje u godini pre, globalna isporuke kukuruza, predviđa se, ostaće visoke u ... Read More »