Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kukuruz priprema zemljišta

Tag Archives: Kukuruz priprema zemljišta

Kukuruz priprema zemljišta za nastupajuću setvu

Kukuruz priprema zemljišta. Pored ostalih agrotehničkih mera i pravilnog odabira hibrida, za visok i stabilan prinos kukuruza potrebno je primeniti i takav sistem obrade koji obezbeđuje stvaranje povoljnih uslova za razvoj korenovog sistema. Od ovih mera velika uloga pripada osnovnoj obradi zemljišta. Od njenog izvođenja zavisi i kvalitet ostalih operacija (predsetvena priprem, kvalitet setve, zaštita od korova i dr.). Osnovna ... Read More »