Tuesday, 25 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kukuruz kvantitet – kvalitet

Tag Archives: Kukuruz kvantitet – kvalitet

Kukuruz – kako pronaci pravi odnos kvantitet – kvalitet

Kukuruz: Prona?i kompromis izme?u kvantiteta i kvaliteta. Kvalitet žetve zavisi koliko od uslova sušenja i skladištenja toliko i od stadijuma žetve. Poljoprivredni proizvo?a? ?e dakle dati prednost pronalaženju optimalnog ekonomskog prinosa vode?i istovremeno ra?una o zdravstvenom stanju bilja. Optimalan prinos se postiže ?im se završi prenos asimilata, u trenutku kada se javlja “crni sloj” na osnovi zrna. Me?utim, iako veza ... Read More »