Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kukuruz faza cvetanja

Tag Archives: Kukuruz faza cvetanja

Kukuruz faza cvetanja i značaj vlage

Kukuruz faza cvetanja Prinosi kukuruza u našim agroekološkim uslovima variraju od godine do godine u vrlo širokom rasponu u zavisnosti od koli?ine i rasporeda padavina u vegetaciji kukuruza. Prose?ne potrebe kukuruza za vodom su: april 35 mm, maj 90 mm, jun 95 mm, jul 120 mm, avgust 75 mm i septembar 40 mm, sve ukupno 450 mm. Prose?an nedostatak padavina ... Read More »