Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kukuruz domaćih instituta ?

Tag Archives: Kukuruz domaćih instituta ?

Kukuruz iz sveta ili domaćih instituta ?

Kukuruz setva – Pre deset godina, na tržištu kukuruza dominirali su nau?ni instituti sa udelom od preko 70 posto. Pored Pionira, sa oko 20% udela, ostale kompanije su imale zanemarljiv udeo – KWS oko 4% a ostali ispod jednog procenta. Otvaranjem tržišta kukuruza, konkurencija je postajala sve ve?a, a njegov kvalitet sve bolji. U novonastalom okruženju na tržištu, instituti su ... Read More »