Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kukuruz azot

Tag Archives: Kukuruz azot

Kukuruz nedostatak azota u biljkama

Kukuruz nedostatak azota – Nedostatak azota kod kukuruza može se uo?iti na slede?i na?in: Biljke su tanke a listovi bledo zeleni. Pri nedostatku ovog elementa rast biljaka kukuruza se usporava, biljke dobijaju bledozelenu ili žutozelenu boju. Vizuelne promene pri nedostatku azota u periodu intenzivnog rasta uo?i?e se, najpre kada listovi kukuruza po?nu da žute od vrhova listova, zatim se žutilo ... Read More »