Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kukruz

Tag Archives: kukruz

Aflatoksin – besplatna analiza silaže AP Vojvodina

aflatoksin u silaži

Aflatoksin – ove godine uz sušu i smanjene prinose mogu?a je pojava opasnog otrova aflatoksina u silaži. Da bi predupredili mogu?e štete možete izvršiti BESPLATNU analizu silaže. Laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane za životinje i animalnih proizvoda na Departmanu za sto?arstvo organizuje prikupljanje uzoraka silaže kukuruza sa farmi i gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine radi pra?enja sadržaja aflatoksina. Aflatoksin – ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene svetske berze cena poljoproizvoda cene glavnih berze cene poljoproizvoda berze poljoprivredni cene poljoproizvoda c

Tržište cene – topli temperaturni  talas u Evropi donosi brigu ratarima – da li ?e biti dovoljno vlage u setvi? Je?am je ve? posejan na polovinu predvi?enih površina. U Brazilu farmeri zahtevaju kredite sa nižom kamatnom stopom od sadašnjih 9,5% da bi mogli proširiti skladišne kapacitete za bogati rod soje. Cena uljane repice beleži blagi pad jer stiže soja iz žetve ... Read More »

Tržište poljoprivrednih proizvoda i očekivanja

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza norma djubrenja

Tržište se menja. Svako traži na?in da smanji troškove uvoza, odnosno pove?a izvozne koli?ine traže?i nove kupce na svetskom tržištu.  MEKSIKO – u sektoru poljoprivrede se razmatra uvoz kukuruza iy Brazila I Argentine umesto iz SAD-a. Najava iz SAD da ?e se promeniti izvozni režim prema Meksiku je prisila Vladu Meksika da uspostavi kontakte sa zemljama Južne Amerike I obezbedi ... Read More »