Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KUĆICA za telad

Tag Archives: KUĆICA za telad

KUĆICA za telad rešava probleme

KU?ICA za telad – Štala je važan ekološki faktor za životinje koje su smeštene u njoj. Tako?e, ima ulogu u organizaciji i odvijanju proizvodnih procesa jer uti?e na zdravlje životinja i na njihove proizvodne sposobnosti. Usled nepovoljnih klimatskih uslova u štali dolazi do pogoršanja zdravstvenog stanja životinja. Ovo najviše poga?a podmladak posebno ako je smešten sa starijim kategorijama.  Najozbiljnije posledice ... Read More »