Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kubik plus

Tag Archives: kubik plus

Leska – štetnici koji smanjuju prinose biljke

leska - štetnici uzgojni oblici orezivanje leske

Leska – štetnici. Lesku napada ve?i broj štretnih organizama. Najzna?ajniji patogeni koji nanose ekonomske štete su Monilinia fructigena (trulež plodova), Phyllactinia guttata (pepelnica leske), Monilia ploda se javlja uglavnom svake godine,više u vlažnim uslovima kada su vlažna prole?a i u vo?njacima koji su podignuti na vlažnim terenima. Parazit se razvija na tek zametnutim plodovima. Simptomi su u vidu sitnih pega ... Read More »