Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: krvava ..

Tag Archives: krvava ..

Zaštita od voćnih štitastih vaši – kalifornijska, krvava ..

alternativna rodnost za rezidbu jabuka

Zaštita od voćnih štitastih vaši.  Tokom zimskih meseci pažljivim pregledom obolelih stabala mogu se uočiti štitići ovih štetočina. Oštećenja koja one prave se manifestuju u vidu sušenja rodih grana dok pri jačem napadu može doći do propadanja celog stabla. Štitaste vaši – Diaspididae, imaju poseban štit pod kojim se nalazi vaš. Larve se kreću po stablu, plodovima i grančicama, i ... Read More »