Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: krvava ..

Tag Archives: krvava ..

Zaštita od voćnih štitastih vaši – kalifornijska, krvava ..

alternativna rodnost za rezidbu jabuka rezidba voća kalem vosak mraz preti voćarstvo voćnjak oprašivanje

Zaštita od vo?nih štitastih vaši.  Tokom zimskih meseci pažljivim pregledom obolelih stabala mogu se uo?iti štiti?i ovih šteto?ina. Ošte?enja koja one prave se manifestuju u vidu sušenja rodih grana dok pri ja?em napadu može do?i do propadanja celog stabla. Štitaste vaši – Diaspididae, imaju poseban štit pod kojim se nalazi vaš. Larve se kre?u po stablu, plodovima i gran?icama, i ... Read More »