Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kruškina osa

Tag Archives: kruškina osa

Kruškina osa je kriva za sušenje mladara

kruškina osa cvet vilijamovka -

Kruškina osa – Janus compressus F.  je šteto?ina koja napada mlade izbojke na kruškama. Naro?ito poslednjih godina , na ve?em broju lokaliteta u Srbiji, u zasadima kruške registrovano je sušenje mladara. Ošte?enja na mladarima nastaju prvo u periodu ovipozicije, a zatim tokom razvoja larve koja se hrani u unutrašnjosti mladara. U po?etku vrhovi mladara venu i povijaju se na dole, ... Read More »

Jabučna osa, kruškina osa napadaju plodove

Jabu?na osa (Hoplocampa testudinea) i kruškina osa (Hoplocampa brevis)se javljaju u vreme cvetanja (kraj aprila i po?etak maja). Odlažu jaja ispod ?aši?nih listi?a ili u cvetnu ložu. Mesto odlaganja jaja kod kruškine ose je u obliku reza na pokožici gde je pokožica malo podignuta. Vreme napada je najduže mesec dana nakon cvetanja a posle toga pagusenice idu u zemlju gde ... Read More »