Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kruška

Tag Archives: kruška

Prekalemljivanje voćaka u avgustu ili martu

kruska monilia laxa prekalemljivanje

Prekalemljivanje voćaka – Snežana Dargičević Filipović Današnju voćarsku proizvodnju karakterišu brze promene i dešava se da pogrešan izbor sorti prilikom podizanja zasada može dovesti do malih prinosa i plodova koji nisu zadovoljavajućeg kvaliteta , tada se vrši zamena sorte drugom koja po mnogim svojstvima više odgovara. Cilj prekalemljivanja je zamena jedne sorte drugom radi povećanje rodnosti ili poboljšanja sortnog kvaliteta. Osim ... Read More »

Oplodnja voćaka nije uvek neophodna ?

gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva biljni regulatori rasta rusija meliorativno đubrivo oplodnja

Oplodnja voćaka – Osim preovlađujućeg, citogenetskog-fiziološkog procesa u oplođenju voćaka, predstavljenog u spajanju muških i ženskih gameta u novu jedinku, plodovi voćaka mogu se razviti i bez oplođenja, putem apomiksisa i partenokarpije. Apomiksis podrazumeva obrazovanje plodova sa semenom bez oplodnje. Ovo je jedan oblik vegetativnog razmnožavanja pri čemu klica (embrio) potiče od neoplođenih stanica embria kesice, kao i drugih tkiva ... Read More »

Kruškina buva vreme je za tretman koji čuva voćnjak

gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva biljni regulatori rasta rusija meliorativno đubrivo oplodnja

Kruškina buva. Osobine štetočine – Kruškina buva liči na cikade. Tokom leta su narandžaste, a tamnije što je bliža zima. Telo je dugo 2-4 mm. Imaju krupne crvene oči. Larve su spljoštene svetlo-žute boje. Napada samo krušku. Ima 3-5 generacija godišnje. Prezimljava kao odrasli insekat u pukotinama kore stabla i grana kruške. Pojavljuje se u rano proleće, krajem marta čim 2-3 ... Read More »

Kruška Viljamovka – pravilna prerada voća

kruška viljamovka

Kruška viljamovka – Plod kruške viljamovke sadrži 8-15% šećera, veoma malo kiselina ( 0,10-0,59 %), ali ka zato sadrži mnogo aromati?nih materija, pa se zato rakija dobijena od ove sorte kruške naziva još i ” Viljamovka raskošnog mirisa”.  Viljamovka je izuzetno kvalitetna sorta i po mnogima najbolja među kruškama. Da bi se dobila kvalitetna rakija, treba koristiti plodove čiste sorte. Rakije ... Read More »

Vilijamovka – kraljica medju kruškama

kruškina osa cvet vilijamovka kruškina buva oplodnja voćaka

Vilijamovka  – Rakija od kruške u narodu je poznata pod nazivom Kruškovača. Danas se u svetu a i kod nas sve više traže rakije proizvedene od čistih sorti, pa je tako i Kruškovača dobila svoje zavidno mesto na tržištu. Najpoznatije sorte za proizvodnju rakije su: Vilijamovka i Boškova bočica Plodovi Boškove bočice dostižu svoju punu zrelost sredinom septembra a plodovi ... Read More »

Rusija smanjila uvoz jabuka i krušaka

gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva biljni regulatori rasta rusija meliorativno đubrivo oplodnja

Rusija uvozi jabuke i kruške najviše na svetu. I pored smanjenog uvoza jabuka za 10% uvozi 670.000 tona. Kruške su takođe omiljeno voće – uvoz je zabeležio 245.000 tona ( 8% manje nego prethodne godine ).  Subvencije države od 1,84 milijarde rubalja ( 30 miliona eura ) za višegodišnje zasade voća je nedovoljno za brzi rast voćarstva koje bi nadomestilo uvoz. ... Read More »

Kruškina buva preti tokom prolećnog perioda

kruškina osa cvet vilijamovka kruškina buva oplodnja voćaka

Kruškina buva – Treba pratiti razvoj i stepen polaganja jaja. Podaci govore da je čak 70% zasada kruške u svetu iskrčeno zbog šteta koje čine kruškina buva i bakteriozna plamenjača jabučastog voća. Zimska faza karakteriše njena crvenkasta boja. Leto je takođe vreme njenog razvoja. Što je intenzivnija proizvodnja prisutna u zasadu, tj. Intenzivno đubrenje, navodnjavanje, rezidba tada su i problemi ... Read More »

Kruška hemijski sastav plodova kruške

Kruška hemijski sastav plodova kruške zavisi u prvom redu od sorte, ekoloških uslova sredine, primenjene agrotehnike, rodnosti i stepena zrelosti.Od ukupne težine kruške koja se kre?e od 50-500 grama na jestivi deo otpada 95-98%. U hemijski sastav ploda kruške ulaze brojne materije od kojih su najzna?ajnije: voda, suve materije,ugljeni hidrati, celuloza, belan?evine, organske kiseline, tanin.   Voda u plodu kruške ... Read More »

Kruška – investicija, troškovi, isplativost ulaganja

Kruška – investicija koja se isplati. Na tržištu postoji tražnja za kruškom jer se vo?ari više opredeljuju za gajenje jabuka. Veliki broj sorti nudi izbor krušaka koje mogu da budu na tržištu više meseci- ako se pravilno skladište. Najpoznatija kruška je Vilijamovka, koja daruje veoma kvalitetnu rakiju, ali tu su još Karmen, Abate Fetel, Krasanka , Boskova bo?ica, Pakham triumph ... Read More »

Kruška, osa srčikarica prelama mlade izboje

Kruškina osa sr?ikarica – Janus compressus F. postaje sve ?eš?i štetnik kod nas. Spada u periodi?ne štetnike. Štetnik napada vrhove izboja. Njegov izgled – Li?inke su belkaste ili žu?kaste boje. Imaju crnu glavu. Narastu do 10 mm dužine. Telo drži u obliku slova S i na njemu se nalaze zakržljale nožice. Biologija i životni ciklus štetnika Ženka odlaže jaja iznad ... Read More »