Sunday, 18 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: krtola

Tag Archives: krtola

Krompir siguran prinos, kvalitet uz kompaniju Alltech

Krompir siguran prinos, kvalitet uz kompaniju Alltech  Istraživanja: rešenja za prinos i ujednačenost krompira – Priča o dve sorte krompira: Istraživačka studija u Irskoj na dve sorte krompira pokazala je impresivnih 6 procenata povećanja prinosa i veću ujednačenost uz Alltechov Crop Science Program za ratarstvo. Savremena poljoprivreda se suočava sa dva obeshrabrujuća izazova: udvostručenje proizvodnje na godišnjem nivou da bi se ... Read More »

Semenski krompir, naklijavanje krtola

krompir silaza semenski krompir temperatura prašna krastavost

Semenski krompir, treba da bude proizveden u skladu sa zakonskim odredbama, dorađen, kalibrisan na odgovarajuće frakcije i deklarisan sa svom neophodnom dokumentacijom. Kod nas, povoljni uslovi za semenski krompir su u brdsko-planinskim rejonima. Kada birate semenski krompir treba da se upravljate sledećim kriterijumima: Koji je smer proizvodnje: sveža rana potrošnja, srednje rana ili kasnazimska, prerada za pomfrit ili ;ips. Od ... Read More »

 Krompir fiziološke promene na krtoli tokom godine

krompir silaza semenski krompir temperatura prašna krastavost

Krompir fiziološke promene – Šuplje srce – Simptomi ovih promena ne mogu se uočiti spolja na krtolama krompira. Početni simptomi se uspoljavaju u vidu malih pega braon boje bliže centru krtole. Vremenom ove pege se povećavaju i postaju šupljine. Veličina ovih šupljina varira i uglavnom se od centralne šupljine pojavljuju pukotine. Oko ivice šupljine nalazi se tkivo koje je u početku rozikasto, ... Read More »