Wednesday, 25 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Krompirova nematode

Tag Archives: Krompirova nematode

Krompirova nematode vrebaju u zemljištu

vaši plamenjača krompira

Krompirova nematoda se nalazi sa različitim intezitetom napada u zemljama Evrope, Rusije i nekim zemljama Bliskog istoka. Kod nas se ova štetočina nalazi još uvek na spisku karantinskih štetočina. Uglavnom napada krompir i paradajz. Odrasla zrela ženka je loptastog izgleda,dužine 0,4-1 mm, a mužjak je crvolik dužine 0,9-1,2 mm. Invazione larve ove nematode prodiru u mlado tkivo biljaka krompira, prolazeći ... Read More »