Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: krompir

Tag Archives: krompir

Krompir čuvanje za dugotrajnu upotrebu

krompirova zlatica

Krompir čuvanje – Mnogi ratari koji proizvode krompir, veoma malo pažnje posvećuju higijeni ambalaže u koju vrše pakovanje. Osim toga, malo se vodi računa i o očuvanju kvaliteta, što bi trebalo da je na prvom mestu, jer je plasiranje na tržište nešto što je od velike važnosti za ostvarivanje profita. Lepo spakovan i obeležen, svakako bi bio poželjan za svakog ... Read More »

KROMPIR silaža vredna kao silaža od kukuruza

semenski krompir temperatura

KROMPIR silaža vredna – Krompir je biljna kultura koja se odlikuje visokim prinosima (i do 60 t/ha). U ishrani stoke upotrebljava se, obično, krompir oštećen pri vađenju, sitne krtole koje nisu za ishranu ljudi, kao i viškovi krompira iz trapova nakon pristizanja novog u proleće. Oštećene krtole i ljuske krompira čine 50% krompira korišćenog u ishrani stoke. U pojedinim godinama ... Read More »

Zeolit pomaže rast i razvoj biljnih kultura

paprika ljuta zeolit

Zeolit pomaže. U poljoprivredi prirodni ZEOLITI se primenjuju u povrtarstvu i ratarstvu za povećanje plodnosti zemlje, povećanje roda poljoprivrednih kultura, sniženje troškova za proizvodnju poljoprivrednih prozivoda, kao mineralni i organomineralni supstrat koji služi kao dodatak za gajenje povrća, u sastav đubriva sa ciljem povećanja njihove efektivnosti i dužine dejstva, kao nosioci i aktivatori dejstva herbicida, preparata za stimulaciju rasta itd ... Read More »

KROMPIR temperatura i njen uticaj na krtole

semenski krompir temperatura

KROMPIR temperatura – POSLEDICE VISOKIH TEMPERATURA U PROIZVODNJI KROMPIRA. Dug sušan period zasigurno ostavlja značajne posledice ne samo na pad prinosa , već i na kvalitet krompira. Na biljkama i krtolama će se javiti tzv.neinfektivna oštećenja i deformacije. Ona se javljaju kao posledica stresnih faktora izazvanih nepovoljnim delovanjem agroekoloških i klimatskih faktora, kao i usled neadekvatne mineralne ishrane.I visoke temperature ... Read More »

KROMPIROVA ZLATICA zaštita u pravo vreme rešava sve

krompirova zlatica

Krompirova zlatica je kod nas najznačajnija štetočina krompira. Redovno je prisutna u svim lokalitetima u brojnosti većoj od praga štetnosti, osim u visokim planinskim područjima. Štete na usevu mogu biti ogromne,ako se ne preduzimaju adekvatne mere zaštite.Zlatica uglavnom oštećuje nadzemne delove biljke, list, a nekad se desi da u nedostatku zelene mase napadne i krtole krompira. Opis štetočine: Odrasli insekat ... Read More »

Krompir, nega useva krompira tokom sezone

vaši plamenjača krompira

Krompir, nega useva obuhvata agrotehničke mere u periodu od sadnje krtola krompira do vađenja novog proizvoda. U tom periodu neophodno je da se zemljište održi u rastresitom stanju, uz povoljnu vlažnost, bez korovske flore, da se gajene biljne vrste stimulišu hranivima i preduzmu odgovarajuće mere zaštite protiv bolesti i štetočina. Nega pre nicanja krompira U povoljnim uslovima proizvodnje zasađene, a ... Read More »

Krompir borba protiv korova tokom vegetacije

semenski krompir temperatura

Krompir – Korovi predstavljaju znaĉajan problem pri uzgoju krompira. Gotovo uvek su prisutni na parcelama gde se uzgaja krompir i priĉinjavaju velike i neprocenjive štete. Njiva gde nameravamo da sadimo krompir najĉešce sadrži mnoštvo semena i podzemnih organa za razmnožavanje korovskih biljaka. Manji ili nikakava problem, korovi ne predstavljaju u proizvodnji krompira samo na površinama na kojima se sadi krompir prve ... Read More »

Krompir njegovo gajenje, borba sa virusima

krompir

Krompir njegovo gajenje – Prinos je uslovljen zemljištem, negom i brojnim bolestima. U našim uslovima, više od 20 vrsta virusa mogu da zaraze krompir. Većina njih može da prouzrokuje smanjenje prinosa, ali su ipak ekonomski najštetniji kod nas Y virus krompira (PVY) i virus uvijenosti lišća krompira (PLRV).  Najčešći simptomi viroza krompira su mozaik, crtičavost i uvijenost lišća.   Vektori ... Read More »

Krompir kvalitet krtola pre svega

krompir

Krompir kvalitet krtola – Bitna odlika u proizvodnji krompira je to što se on u različitim uslovima brže ili sporije izrođava, što se odražava u značajnom smanjenju prinosa. Značaj zdravog sadnog materijala za proizvodnju krompira je od izuzetnog značaja za ostvarivanje visokih prinosa dobrog kvaliteta.Upotreba kvalitetnog i zdravog sortnog semena uz primenu i ostalih agrotehničkih mera u optimalnom roku rezultira ... Read More »

Sorte krompira – garant uspešne proizvodnje

krompir

Dosadašnja podela krompira samo na „crvene i bele“ treba da se promeni te da krompir kao nezaobilazna namirnica dobije mesto koje mu pripada, odnosno da se gaji krompir kao namenski proizvod. Izbor sorte je jedan od najvažnijih parametara za uspešnu proizvodnju.  Sorte za ranu proizvodnju krompira moraju biti kratke vegetacije, sa ranim zametanjem krtola. Od važnosti je tolerantnost na visoke ... Read More »