Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KROMPIR zaštita biljke

Tag Archives: KROMPIR zaštita biljke

KROMPIR zahtevi za vlagom i zaštita biljke

KROMPIR zahtevi za vlagom – Dobro raspoređene padavine u količini 350-400mm vodenog taloga u toku vegetacije, uz dosta zimske vlage i uslov da su primenjene druge agrotehničke mere preduslov su za postizanje najvećih prinosa krompira. Za uspešno gajenje krompira godišnja količina padavina je na nivou 700-800 mm, a optimalna relativna vlažnost vazduha je 75-80%. Kada u vodnom bilansu biljke ( ... Read More »