Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KROMPIR zahtevi za vlagom

Tag Archives: KROMPIR zahtevi za vlagom

KROMPIR zahtevi za vlagom i zaštita biljke

KROMPIR zahtevi za vlagom – Dobro raspore?ene padavine u koli?ini 350-400mm vodenog taloga u toku vegetacije, uz dosta zimske vlage i uslov da su primenjene druge agrotehni?ke mere preduslov su za postizanje najve?ih prinosa krompira. Za uspešno gajenje krompira godišnja koli?ina padavina je na nivou 700-800 mm, a optimalna relativna vlažnost vazduha je 75-80%. Kada u vodnom bilansu biljke ( ... Read More »