Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: krompir u zimu

Tag Archives: krompir u zimu

Krompir u skladištu tokom zime

Krompir u skladištu  – Krompir je biljka koja odslikavava trpezu naroda. Velika pošast je bila uzrok masovnom umiranju u Severnoj Irskoj tokom 18. veka –  izostao je urod krompira. Krivac je Fusarium spp. Bolest je rasprostranjena u svim delovima sveta gde se krompir gaji. Štete koje prouzrokuje su velike, mada mogu da variraju u zavisnosti od vremenskih uslova. Ova bolest ... Read More »