Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Krompir u plasteniku

Tag Archives: Krompir u plasteniku

Krompir u plasteniku donosi dobru zaradu?

krompir sorte krompira crna pegavost krompira

Krompir u plasteniku . Proizvodnja ranog krompira može se zapo?eti u zimskim mesecima u zašti?enom prostoru, naj?eš?e u plastenicima. Rani krompir bi?e kvalitetan i može ostvariti najve?i profit na tržištu, ako se pravilno odaberu veoma rane i rane sorte, posade naklijale i deklarisane krtole u ranim rokovima, nastre zemljište i biljke pokriju agrilom. Za ranu proizvodnju, preporu?uje se sadnja naklijalog ... Read More »