Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KROMPIR temperatura

Tag Archives: KROMPIR temperatura

KROMPIR temperatura i njen uticaj na krtole

semenski krompir temperatura

KROMPIR temperatura – POSLEDICE VISOKIH TEMPERATURA U PROIZVODNJI KROMPIRA. Dug sušan period zasigurno ostavlja značajne posledice ne samo na pad prinosa , već i na kvalitet krompira. Na biljkama i krtolama će se javiti tzv.neinfektivna oštećenja i deformacije. Ona se javljaju kao posledica stresnih faktora izazvanih nepovoljnim delovanjem agroekoloških i klimatskih faktora, kao i usled neadekvatne mineralne ishrane.I visoke temperature ... Read More »