Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KROMPIR temperatura

Tag Archives: KROMPIR temperatura

KROMPIR temperatura i njen uticaj na krtole

krompir silaza semenski krompir temperatura prašna krastavost

KROMPIR temperatura – POSLEDICE VISOKIH TEMPERATURA U PROIZVODNJI KROMPIRA. Dug sušan period zasigurno ostavlja zna?ajne posledice ne samo na pad prinosa , ve? i na kvalitet krompira. Na biljkama i krtolama ?e se javiti tzv.neinfektivna ošte?enja i deformacije. Ona se javljaju kao posledica stresnih faktora izazvanih nepovoljnim delovanjem agroekoloških i klimatskih faktora, kao i usled neadekvatne mineralne ishrane.I visoke temperature ... Read More »