Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KROMPIR siliranje

Tag Archives: KROMPIR siliranje

KROMPIR siliranje krtole za ishranu stoke

KROMPIR siliranje Krompir je biljna kultura koja se odlikuje visokim prinosima (i do 60 t/ha). U ishrani stoke upotrebljava se, obično, krompir oštećen pri vađenju, sitne krtole koje nisu za ishranu ljudi, kao i viškovi krompira iz trapova nakon pristizanja novog u proleće. Oštećene krtole i ljuske krompira čine 50% krompira korišćenog u ishrani stoke. U pojedinim godinama javlja se ... Read More »