Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KROMPIR siliranje

Tag Archives: KROMPIR siliranje

KROMPIR siliranje krtole za ishranu stoke

KROMPIR siliranje Krompir je biljna kultura koja se odlikuje visokim prinosima (i do 60 t/ha). U ishrani stoke upotrebljava se, obi?no, krompir ošte?en pri va?enju, sitne krtole koje nisu za ishranu ljudi, kao i viškovi krompira iz trapova nakon pristizanja novog u prole?e. Ošte?ene krtole i ljuske krompira ?ine 50% krompira koriš?enog u ishrani stoke. U pojedinim godinama javlja se ... Read More »