Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KROMPIR silaža

Tag Archives: KROMPIR silaža

KROMPIR silaza vredna kao silaža od kukuruza

krompir silaža semenski krompir temperatura prašna krastavost

KROMPIR silaža vredna – Krompir je biljna kultura koja se odlikuje visokim prinosima (i do 60 t/ha). U ishrani stoke upotrebljava se, obično, krompir oštećen pri vađenju, sitne krtole koje nisu za ishranu ljudi, kao i viškovi krompira iz trapova nakon pristizanja novog u proleće. Oštećene krtole i ljuske krompira čine 50% krompira korišćenog u ishrani stoke. U pojedinim godinama ... Read More »