Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Krompir organski

Tag Archives: Krompir organski

Krompir njegovo gajenje, borba sa virusima

krompir sorte krompira

Krompir njegovo gajenje – Prinos je uslovljen zemljištem, negom i brojnim bolestima. U našim uslovima, više od 20 vrsta virusa mogu da zaraze krompir. Ve?ina njih može da prouzrokuje smanjenje prinosa, ali su ipak ekonomski najštetniji kod nas Y virus krompira (PVY) i virus uvijenosti liš?a krompira (PLRV).  Naj?eš?i simptomi viroza krompira su mozaik, crti?avost i uvijenost liš?a.   Vektori ... Read More »

Krompir organski – bez upotrebe hemijske zaštite

Krompir organski – Za proizvodnju krompira, kao jednog od najvažnijih poljoprivrednih proizvoda, jedna od najbitnijih agrotehni?kih mera je njegova zaštita. U savremenoj proizvodnji, gotovo je nezamislivo uzgajati krompir bez upotrebe insekticida. Svakako, najve?a šteto?ina je krompirova zlatica.To je jedan veoma prilagodljiv insekt koji veoma brzo stvara rezistentne forme prema insekticidima kojima je tretiran.njegovim konzumiranjem ostaci pesticida se unose u organizam, ... Read More »