Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KROMPIR krtole

Tag Archives: KROMPIR krtole

KROMPIR temperatura i njen uticaj na krtole

krompir silaža semenski krompir temperatura prašna krastavost

KROMPIR temperatura – POSLEDICE VISOKIH TEMPERATURA U PROIZVODNJI KROMPIRA. Dug sušan period zasigurno ostavlja značajne posledice ne samo na pad prinosa , već i na kvalitet krompira. Na biljkama i krtolama će se javiti tzv.neinfektivna oštećenja i deformacije. Ona se javljaju kao posledica stresnih faktora izazvanih nepovoljnim delovanjem agroekoloških i klimatskih faktora, kao i usled neadekvatne mineralne ishrane.I visoke temperature vazduha, ... Read More »