Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Krompir gajenje

Tag Archives: Krompir gajenje

Krompir njegovo gajenje, borba sa virusima

krompir sorte krompira crna pegavost krompira

Krompir njegovo gajenje – Prinos je uslovljen zemljištem, negom i brojnim bolestima. U našim uslovima, više od 20 vrsta virusa mogu da zaraze krompir. Ve?ina njih može da prouzrokuje smanjenje prinosa, ali su ipak ekonomski najštetniji kod nas Y virus krompira (PVY) i virus uvijenosti liš?a krompira (PLRV).  Naj?eš?i simptomi viroza krompira su mozaik, crti?avost i uvijenost liš?a.   Vektori ... Read More »

Krompir kvalitet krtola pre svega

krompir sorte krompira crna pegavost krompira

Krompir kvalitet krtola – Bitna odlika u proizvodnji krompira je to što se on u razli?itim uslovima brže ili sporije izro?ava, što se odražava u zna?ajnom smanjenju prinosa. Zna?aj zdravog sadnog materijala za proizvodnju krompira je od izuzetnog zna?aja za ostvarivanje visokih prinosa dobrog kvaliteta.Upotreba kvalitetnog i zdravog sortnog semena uz primenu i ostalih agrotehni?kih mera u optimalnom roku rezultira ... Read More »