Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Krompir borba protiv korova

Tag Archives: Krompir borba protiv korova

Krompir borba protiv korova tokom vegetacije

semenski krompir temperatura

Krompir – Korovi predstavljaju znaĉajan problem pri uzgoju krompira. Gotovo uvek su prisutni na parcelama gde se uzgaja krompir i priĉinjavaju velike i neprocenjive štete. Njiva gde nameravamo da sadimo krompir najĉešce sadrži mnoštvo semena i podzemnih organa za razmnožavanje korovskih biljaka. Manji ili nikakava problem, korovi ne predstavljaju u proizvodnji krompira samo na površinama na kojima se sadi krompir prve ... Read More »