Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KRMNI SIRAK za uzgoj

Tag Archives: KRMNI SIRAK za uzgoj

KRMNI SIRAK je zahvalna kultura za uzgoj

divlji sirak krmni sirak stočni sirak sirak za zrno

Krmni sirak je značajna ugljenohidratna krmna kultura koja se prinosom, kvalitetom i dugim vremenskim periodom korišćenja u toku godine ističe u ishrani preživara. Može se koristiti kao zelena masa i za vlažno konzerviranje kada postigne visinu 70-100 cm. Prvi otkos za zelenu masu,koji daje najveću količinu zelene mase, stiže 50 dana od nicanja, a naredni za 40 dana. Prinos zelene ... Read More »