Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KRMNI SIRAK za uzgoj

Tag Archives: KRMNI SIRAK za uzgoj

KRMNI SIRAK je zahvalna kultura za uzgoj

sirak

Krmni sirak je na?ajna ugljenohidratna krmna kultura koja se prinosom, kvalitetom i dugim vremenskim periodom koriš?enja u toku godine isti?e u ishrani preživara. Može se koristiti kao zelena masa i za vlažno konzerviranje kada postigne visinu 70-100 cm. Prvi otkos za zelenu masu,koji daje najve?u koli?inu zelene mase, stiže 50 dana od nicanja, a naredni za 40 dana. Prinos zelene ... Read More »