Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KRMNI SIRAK za uzgoj

Tag Archives: KRMNI SIRAK za uzgoj

KRMNI SIRAK je zahvalna kultura za uzgoj

sirak

Krmni sirak je načajna ugljenohidratna krmna kultura koja se prinosom, kvalitetom i dugim vremenskim periodom korišćenja u toku godine ističe u ishrani preživara. Može se koristiti kao zelena masa i za vlažno konzerviranje kada postigne visinu 70-100 cm. Prvi otkos za zelenu masu,koji daje najveću količinu zelene mase, stiže 50 dana od nicanja, a naredni za 40 dana. Prinos zelene ... Read More »