Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KRMNI sirak za ishranu stoke

Tag Archives: KRMNI sirak za ishranu stoke

KRMNI sirak za dobru ishranu stoke

 Krmni sirak je jednogodišnja biljka koja daje dva do tri otkosa. Seje se kao glavni usev u prole?e – krajem aprila i po?etkom maja. Krmni sirak je najbolje sejati posle razoravanja višegodišnjih leguminoza i travnjaka. Može se koristiti za siliranje i kao zelena krma. Me?uredni razmak je 50 X 20 cm za silažuili 50 X 10  cm – za zelenu ... Read More »