Saturday, 26 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KRMNE REPICE setva

Tag Archives: KRMNE REPICE setva

Krmne repice setva polovinom septembra

uljana repica krmne repice

Krmne repice se gaje za proizvodnju zelene sto?ne hrane, eventualno za silažu. Naj?eš?e se gaje ozime forme zbog ranog dospevanja u prole?e, kao prva zelena sto?na hrana. Za potrebe krmne proizvodnje  zna?ajne su ozime forme. Treba je gajiti obavezno u plodoredu zbog velikog broja šteto?ina ( repi?in sjajnik, buva?, itd.) kao i korova. KRMNE REPICE setva polovinom septembra  Dobri predusevi ... Read More »