Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KRMNE REPICE setva

Tag Archives: KRMNE REPICE setva

Krmne repice setva polovinom septembra

uljana repica krmne repice lisna osa uljane

Krmne repice se gaje za proizvodnju zelene stočne hrane, eventualno za silažu. Najčešće se gaje ozime forme zbog ranog dospevanja u proleće, kao prva zelena stočna hrana. Za potrebe krmne proizvodnje  značajne su ozime forme. Treba je gajiti obavezno u plodoredu zbog velikog broja štetočina ( repičin sjajnik, buvač, itd.) kao i korova. KRMNE REPICE setva polovinom septembra  Dobri predusevi ... Read More »