Monday, 19 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Krmne ozime kulture

Tag Archives: Krmne ozime kulture

Krmne ozime kulture daju hranu na proleće

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus višegodišnje mahunaste

Krmne ozime kulture – Nedostatak padavina i visoke temperature su zna?ajno smanjile prinose gajenih biljaka,  pa i krmnih kultura. Da bi umanjili ovakav negativan uticaj suše,  nedostatak krmnog hraniva, potrebno je obaviti jesenju setvu krmnih vrsta, jer one mogu u rano prole?e dati odgovaraju?e prinose zelene krme. Sto?ni kelj – Seje se od po?etka septembra do sredine oktobra. Koli?ina semena ... Read More »