Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KRMNE KULTURE na jesen

Tag Archives: KRMNE KULTURE na jesen

KRMNE KULTURE na jesen za bolje rezultate žetve

KRMNE KULTURE – Nedostatak padavina i izuzetno visoke temperature su zna?ajno smanjile prinose gajenih biljaka,  pa i krmnih kultura. Da bi umanjili ovakav negativan uticaj suše,  nedostatak krmnog hraniva, potrebno je obaviti jesenju setvu krmnih vrsta , jer one mogu u rano prole?e dati odgovaraju?e prinose zelene krme. Sto?ni kelj – Seje se od po?etka septembra do sredine oktobra. Koli?ina ... Read More »