Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: krmača

Tag Archives: krmača

Veštačko osemenjavanje je put u uspeh ISV

veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

Veštačko osemenjavanje – Naši proizvođači u svinjarstvu su zainteresovani za veštačko osemenjivanje. Uslovi za praktikovanje veštačkog osemenjivanja krmača kod nas su nepovoljni i može se reči da je taj vid oplodnje u Srbiji nedovoljno razvijen. Najjeftinije, najpraktičnije, i najefikasnije je ako osemenjivanje svojih krmača vrši sam odgajivač. Obuka odgajivača traje vrlo kratko (2-3 dana). Naši odgajivači su, kao što smo ... Read More »

SVINJE uticaj okoline na rast i razvoj

svinje

 Svinje uticaj okoline – Jednu od najvažnijh osnova uspešnog gajenja svinja ( i postizanje najvećih uspeha)  čini što bolje poznavanje svinja uopšte, odnosno uticaja okoline na svinje. U pogledu opšteg poznavanja svinja postoje veoma velike razlike između rasa od pre 30-50 godina i ovih, koji se danas uobičajeno koriste. Zbog tih razlika često se danas pojavljuju i potpuno pogrešne pretstave ... Read More »

Prasad i njihov rast / ISV

odlučena prasad isv aromatične materije

Prasad male telesne mase posle zalu?enja dugo vremena stagniraju, ili ?ak gube telesnu masu, a ?esto dolazi i do uginu?a. Posledice ovakvog stanja negativno uti?u na ?itav kasniji period razvoja sve do kraja tova. Ovakva prasad nisu navikla na konzumiranje suve hrane, a enzimatski sistem digestivnog trakta nije sposo- ban za efikasno varenje hranljivih materija iz hrane, u kojoj neizbežno dominiraju ... Read More »

Prasad trebaju negu i kvalitetnu ishranu -ISV

Prasad trebaju negu – Posle zalu?enja prasad male telesne mase dugo vremena stagniraju, ili ?ak gube telesnu masu, a ?esto dolazi i do uginu?a. Posledice ovakvog stanja negativno uti?u na ?itav kasniji period razvoja sve do kraja tova. Ovakva prasad nisu navikla na konzumiranje suve hrane, a enzimatski sistem digestivnog trakta nije sposoban za efikasno varenje hranljivih materija iz hrane, ... Read More »

MLEČNOST krmača uslovi za kvalitet mleka-ISV

MLE?NOST krma?a – Dobra mle?nost je jedna od najvažnijih osobina krma?a. Najbolji pokazatelj mle?nosti krma?a je veli?ina i ujedna?nenost prasadi u leglu po zalu?enju. Krma?e nasle?uju mle?nost, pa se selekcijom u zapatu ova osobina može poboljšati. Nekim merama pre ili posle prašenja se u dobroj meri može uticati na pboljšanje mle?nosti. Prasad sisaju veoma ?esto. U prvih 24 ?asa 20-25 ... Read More »