Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KREČNJAK

Tag Archives: KREČNJAK

KISELOST zemljišta ometa uspešan razvoj biljaka

analiza zemljišta ph vrednost gliste vpomažu zemljište glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta

Kiselost zemljišta je jedan od važnijih faktora koji utiču na prirast biljaka, prinos i sveukupno uspešno gajenje i produktivnost biljne proizvodnje. Meri se pH vrednošću zemljišnog rastvora. Reakcija zemljišta (pH vrednost) javlja se kao   edafski faktor i ukazuje na stepen zasićenosti bazama adsorptivnog kompleksa i zemljišnog rastvora. Ukoliko  u zemljišnom rastvoru prevladavaju  H+ joni, onda je zemljište kiselo, ako prevladavaju OH – joni onda je ... Read More »

Kalcifikacija za bolji rod gajenih kultura

analiza zemljišta ph vrednost gliste vpomažu zemljište glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta

Kalcifikacija se može definisati kao agrotehnička mera koja ima za cilj popravku zemljišta, pre svega u hemijskom smislu, odnosno popravku pH nivoa zemljišta. Stepen kiselosti zemljišta jedan je od ključnih faktora za razvoj biljaka, te se u skladu sa njim pokazuje potreba za kalcifikacijom proizvodne površine. Naime, redovnom analizom zemljišta na kojem je prisutna intenzivna poljoprivredna proizvodnja dobije se uvid ... Read More »

KREČNJAK rešava probleme u razvoju biljaka

soja gustina setve ekstruder soja krečnjak rešava kombajn u soji soja izvoz soja suša

KREČNJAK rešava probleme – Uzrok nedostatka kalcijuma kod biljaka je obično antagonizam između kalcijuma i drugih jona pri usvajanju ili disharmonija u ishrani. Brojna mineralana đubriva kalcijum sadrže prateći jon ili primese čime se podmiruju velikim delom potrebe biljaka u kalcijumu. Kalcijumova đubriva su kalcijum nitrat, kalcijum sulfat, kalcijum hlorid.   Kalcijum-nitrat je u vodi dobro rastvorljiv, Ca(NO3)2.  Kalcijum-sulfat najčešće se ... Read More »

SMONICA tip zemljišta

smonica

Smonica – Zemljište je prirodna istorijska tekovina, najveće bogatstvo svakog društva. Obradivo zemljište je najveće prirodno bogatstvo jedne nacije. Plodnost zemljišta je najvažnija osobina zemljišta, predstavlja potencijal zemljišta  i zadovoljava potrebe biljaka za hranivima elementima, vodom, dovoljnom količinom vazduha, toplinom i povoljnim fizičko-hemijskim osobinama za normalan rast i razvoj biljaka. Zemljište je poludisperzni sistem izgrađeno iz čestica različitih dimenzija. Mehanički ... Read More »