Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KREČNJAK biljaka

Tag Archives: KREČNJAK biljaka

KREČNJAK rešava probleme u razvoju biljaka

soja krečnjak rešava kombajn u soji

KRE?NJAK rešava probleme – Uzrok nedostatka kalcijuma kod biljaka je obi?no antagonizam izme?u kalcijuma i drugih jona pri usvajanju ili disharmonija u ishrani. Brojna mineralana ?ubriva kalcijum sadrže prate?i jon ili primese ?ime se podmiruju velikim delom potrebe biljaka u kalcijumu. Kalcijumova ?ubriva su kalcijum nitrat, kalcijum sulfat, kalcijum hlorid.   Kalcijum-nitrat je u vodi dobro rastvorljiv, Ca(NO3)2.  Kalcijum-sulfat naj?eš?e ... Read More »