Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: krčenje

Tag Archives: krčenje

Vinograd – krčenje zemljišta od starih zasada

Vinograd – kr?enje zemljišta. Vreme je da spremite zemljište za novu sadnju. Na zemljištu na kome se podiže vinograd, kao predhodna kultura može se sresti stari, dotrajali vinograd, dotrajali vo?njak, šikara, stara prore?ena i dotrajala šuma ili ratarske kulture. Prema tome, nije isklju?eno da se na ovim zemljištima mogu na?i razna stabla, preostali ?okoti, panjevi, šipražje i drugi drvni otpaci. ... Read More »