Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Krave i korištenje mast

Tag Archives: Krave i korištenje mast

Krave i korištenje masti u obrocima

angus

Krave i korištenje masti u obrocima za krave. U stadima niže mle?nosti nema potrebe dodavati masti u obroke, samo ukoliko se radi o visokoj proizvodnji mleka i kada se želi pove?ati energetska vrednost obroka. Postoje tri osnovna izvora masti koja se mogu dodavati obrocima za preživare: -biljna mast i ulja koja sadrže nezasi?ene masne kiseline -životinjska mast koja je pretežno zasi?ena i ... Read More »