Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: krava

Tag Archives: krava

TELENJE krava se odvija u tri faze

selekcija telenje krava

TELENJE krava – Prilikom telenja neophodno je posvetiti dovoljno brige i vremena nezi krava, da bi imali zdrava grla, kvalitetnu telad i visoku proizvodnju mleka. To podrazumeva odgovarajuću ishranu u periodu laktacije, zasušenom periodu i nakon telenja, kao i odgovarajuće higijenske uslove. Telenje je najosetljiviji period u njihovom životu pri čemu su izložene kako fizičkom tako i psihičkom stresu. Dolazi ... Read More »

Voda dnevne potrebe krava od 80 – 150 litara

krave

Voda dnevne potrebe krava. Odvijanje fizioloških funkcija organizma zavisi od unošenja dovoljnih količina vode. Njen nedostatak može da ugrozi proizvodnju mleka, porast i utiče na celokupno zdravlje.  Zbog toga je za uspešnu proizvodnju mleka neophodno da krava bude obezbeđena dovoljnim količinama vode dobrog kvaliteta.  Kod krava u laktaciji veoma su velike potrebe vode. Ukupne potrebe vode zavise od telesne mase, ... Read More »

Telenje krava manjak energije za pravilan tok

Telenje krava – Kod zdravih krava proces  i faze teljenja se odvijaju  ustaljenim tokom,što uslovljava i normalno izbacivanje posteljice, za oko 6 sati posle završetka partusa.  Ukoliko se ovaj završni čin ne desi ili se vremenski produzi sa pratećim komplikacijama, to jasno ukazuje da je nastao neki poremećaj i da se mogu očekivati štetne posledice. Osnovni uzrok ovog problema je ... Read More »

Redosled hranjenja muznih krava na farmi

Redosled hranjenja – Tehnološki postupci u ishrani muznih krava koji mogu da utiču na bolju proizvodnju mleka i na bolje zdravstveno stanje zapata, svakako predstvljaju mere učestalosti i redosleda hranjenja na farmi, što je povezano sa mogućnostima i ciljevima proizvodnje uzgajivača. Sprovođenjem određenih ogleda, a potom i primenom u praksi došlo se do pozitivnih rezultata proizvodnje mleka zasnovanih na povećanom ... Read More »