Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: krava

Tag Archives: krava

Voda dnevne potrebe krava od 80 – 150 litara

krave goveda napajanje voda dnevne potrebe

Voda dnevne potrebe krava. Odvijanje fizioloških funkcija organizma zavisi od unošenja dovoljnih količina vode. Njen nedostatak može da ugrozi proizvodnju mleka, porast i utiče na celokupno zdravlje.  Zbog toga je za uspešnu proizvodnju mleka neophodno da krava bude obezbeđena dovoljnim količinama vode dobrog kvaliteta.  Kod krava u laktaciji veoma su velike potrebe vode. Ukupne potrebe vode zavise od telesne mase, uzrasta ... Read More »

Telenje krava manjak energije za pravilan tok

jersey telenje krava

Telenje krava – Kod zdravih krava proces  i faze teljenja se odvijaju  ustaljenim tokom,što uslovljava i normalno izbacivanje posteljice, za oko 6 sati posle završetka partusa.  Ukoliko se ovaj završni čin ne desi ili se vremenski produzi sa pratećim komplikacijama, to jasno ukazuje da je nastao neki poremećaj i da se mogu očekivati štetne posledice. Osnovni uzrok ovog problema je negativni ... Read More »

Podsticaji 2018. godine u stočarstvu – Izmene

ovca mleko british milkship ishrana bremenitih podsticaji 2018.

Podsticaji 2018. godine u stočarstvu – sve po staromu ovoj godini za ostvarivanje podsticaja. Deset ovaca, dve krave, tri krmače … Pravilnikom  o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla koji je u martu donelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predviđeno je da pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog ... Read More »

Plodnost krava i činioci koji utiču na plodnost

bejbi bif tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

Plodnost krava je kao i u celokupnoj stočarskoj proizvodnji uslovljena naslednim i spoljašnjim faktorima. Spoljašnji faktor (paragenetski) su dominantni jer su zastupljeni sa 80%, dok nasledni (genetski), učestvuju sa oko 20%. Međutim, uzroci reproduktivnih poremećaja mlečnih krava mogu biti veoma različiti. Utvrđeno je da je adaptabilnost mlečnih-visokoproizvodnih krava na nepovoljne uslove držanja smanjena, jer takva grla teže podnose stres. Kod ovakvih ... Read More »

TELENJE krava se odvija u tri faze

bejbi bif tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

TELENJE krava – Prilikom telenja neophodno je posvetiti dovoljno brige i vremena nezi krava, da bi imali zdrava grla, kvalitetnu telad i visoku proizvodnju mleka. To podrazumeva odgovarajuću ishranu u periodu laktacije, zasušenom periodu i nakon telenja, kao i odgovarajuće higijenske uslove. Telenje je najosetljiviji period u njihovom životu pri čemu su izložene kako fizičkom tako i psihičkom stresu. Dolazi do ... Read More »

Redosled hranjenja muznih krava na farmi

mašinska muža podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa kiselost mleka redosled hranjenja

Redosled hranjenja – Tehnološki postupci u ishrani muznih krava koji mogu da utiču na bolju proizvodnju mleka i na bolje zdravstveno stanje zapata, svakako predstvljaju mere učestalosti i redosleda hranjenja na farmi, što je povezano sa mogućnostima i ciljevima proizvodnje uzgajivača. Sprovođenjem određenih ogleda, a potom i primenom u praksi došlo se do pozitivnih rezultata proizvodnje mleka zasnovanih na povećanom ... Read More »