Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kratkoročno

Tag Archives: kratkoročno

Po meri svojih mogućnosti u investicije

po meri traktori

 PO MERI SVOJIH MOGU?NOSTI – Triput meri jednom seci ! – Izreka koja posebno dobija na zna?aju kada su u pitanju velika ulaganja. Dobra priprema i detaljno planiranje su osnov svake dugoro?ne investicije.Visok iznos uloženog novca i rešenje koje ?e se koristiti više godina dovoljan su razlog da se dobro razmisli u kojoj meri ?e ta investicija biti iskori – š?ena ... Read More »