Wednesday, 18 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Krastavac

Tag Archives: Krastavac

Svetlost u plasteniku, potreban broj luxa

vlažnost uvenuće fussarium svetlost

Svetlost u plasteniku, određeni intenzitet i kvalitet svetlosti kao i određena dužina dana su neophodni za sve povrtarske biljke. Najviše svetlosti potrebno je biljkama poreklom iz toplih, južnih regiona, kao što su paradajz, paprika, krastavac, lubenica, dinja (minimalan intenzitet svetlosti je oko 5.000-6.000 luksa). Ove vrste ne podnose zasenjivanje, a u zaštićenom prostoru mogu uspešno da se gaje samo u ... Read More »

KRASTAVAC zaštita biljaka i dozrelih plodova

vlažnost uvenuće fussarium svetlost

KRASTAVAC zaštita – Gajenje krastavaca na našem području postaje sve značajnije kako u plastenicima tako i na otvorenom polju. S obzirom da je ova proizvodnja  obično u uslovima navodnjavanja sa povećanjem temperatura ostvaruju se mikroklimatski uslovi i za pojavu bolesti na krastavcima među kojima je najvažnija plamenjača. Poznato je da se na krastavcima javlja plamenjača čiji je prouzrokovač fitopatogena gljiva ... Read More »

Krastavac u plasteniku, promene na plodu

vlažnost uvenuće fussarium svetlost

Krastavac u plasteniku – Poslednjih desetak dana kod pojedinih proizvođača, u zasadima krastavca na području Jablaničkog okruga u uslovima plasteničke proizvodnje došlo je do pojave “šarenila” na plodovima i  sušenja i propadanja tek formiranih plodova krastvca. Šarenilo na plodu krastavca Po svom poreklu krastavac je toploljubiva biljka i za svoj rast i razvoj zahteva nešto više temperature. Analizirajući meteorološke uslove ... Read More »

Krastavac setva tokom kalendarske godine

vlažnost uvenuće fussarium svetlost

Krastavac setva – Krastavac predstavlja jednu od osnovnih povrtarskih kultura jer pored korišćenja u svežem stanju predstavlja jednu od najzančajnijih sirovina u prerađivačkoj industriji. U našoj zemlji krastavac se gaji na oko 7.000 ha a godišnje se preradi oko 10.000 t. U našoj zemlji krastavac za kišeljenje uglavnom se proizvodi u dva osnovna agrotehnička roka i to u prolećnoj setvi koja ... Read More »

Krastavac u aprilu, ako posejete na vreme

grinje

Krastavac u aprilu –  Krastavac u zaštićenom prostoru raste vrlo brzo i daje visoke prinose, pa zbog toga zemljište mora biti dobro pripremljeno i obezbedjeno pristupačnim hranivima. Zemljište mora biti dobro pripremljeno, sa dobrim vazdušnim i visokim vodnim kapacitetom, dobro obezbeđeno mineralnim i organskim hranivima. Treba obaviti kvalitetnu osnovnu i predsetvenu pripremu zemljišta, kako bismo dobili što bolje pripremljenu parcelu. ... Read More »

Rasad i značaj održavanja vlažnosti

rasad

Rasad Tokom zimskih meseci se vrši setva povrtarskih kultura radi dobijanja zdravog i uznapredovalog rasada. Kvalitetan rasad obezbedjuje kvalitetan proizvod  i najbolji ekonomski efekat prodajom proizvoda u prvim prolećnim danima. Zato se posebna pažnja obraća vlažnosti zemljišta. PARADAJZ  Proizvodi se iz rasada, posebno je osetljiv na obilnu vlažnost zemljišta, jer se dobijaju izdužene i nežne biljke. Ima skromnije zahteve za ... Read More »

Krastavac postrna setva, berba do jeseni

Krastavac postrna setva – Krastavac je jednogodišnja zeljasta, lozasta biljka. Vreža je dugačka najčešće 1,5-2 m. Proizvodnja krastavca kornišona kod nas karakteriše nezadovoljavajući prinosi u odnosu na agroekološke uslove područja u kojima se gaji. Najbolji rezultati se postižu gajenjem u špaliru na tamnoj foliji koja osigurava veću temperaturu zemljišta. Krastavac je biljka tropskog porekla i najbolje uspeva na temperaturama od ... Read More »

Kalijum je važan za razvoj povrtarskih biljaka

Kalijum – Povrće ima povećane zahteve za kalijumom u svim fazama rasta i razvića. U skladu sa potrebama vrste i agrohemijaske analize zemljišta koriste se organska i mineralna đubriva. Organska đubriva sadrže makro i mikroelemente i hihovo delovanje traje 3 – 4 godine. Ova đubriva doprinose boljem korišćenju kalijuma od strane biljaka. Ova đubriva utiču pozitivno na strukturu i biogenost ... Read More »

Krastavac – prvi rokovi setve tokom godine

Krastavac  prvi rokovi –  Zbog velike potrebe za toplotom u početnoj fazi rasta, krastavci se gaje iz rasada. Za brzo klijanje i nicanje, optimalna temperature je 27 C, što omogućava nicanje za 2 dana. Posle toga se snižava temperatura na 21 C danju i 19 C noću. Ako tokom sunčanog dana temperatura poraste na 27 C treba odmah vetriti. Ako ... Read More »

KRASTAVAC plamenjača je ugrozila biljku i plodove

KRASTAVAC  plamenjača. Plamenjača se kod nas najčešce javlja na krastavcu, ali su su podložne napadu i dinja, tikvica i lubenica. Pojavom ove bolesti naročito je ugrožena proizvodnja kornišona u postrnoj setvi. Tada već prvi listovi mogu biti zaraženi. Oboljenju su podložne biljke gajene na otvorenom polju, ali i u zaštićenom prostoru. Intenzitet bolesti zavisi od dužine kišovitog perioda i temperature ... Read More »