Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Krastavac u plasteniku

Tag Archives: Krastavac u plasteniku

Krastavac u plasteniku, promene na plodu

vlažnost uvenuće fussarium svetlost

Krastavac u plasteniku – Poslednjih desetak dana kod pojedinih proizvo?a?a, u zasadima krastavca na podru?ju Jablani?kog okruga u uslovima plasteni?ke proizvodnje došlo je do pojave “šarenila” na plodovima i  sušenja i propadanja tek formiranih plodova krastvca. Šarenilo na plodu krastavca Po svom poreklu krastavac je toploljubiva biljka i za svoj rast i razvoj zahteva nešto više temperature. Analiziraju?i meteorološke uslove ... Read More »