Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Krastavac setva

Tag Archives: Krastavac setva

Krastavac setva tokom kalendarske godine

vlažnost uvenuće fussarium svetlost staklenik

Krastavac setva – Krastavac predstavlja jednu od osnovnih povrtarskih kultura jer pored koriš?enja u svežem stanju predstavlja jednu od najzan?ajnijih sirovina u prera?iva?koj industriji. U našoj zemlji krastavac se gaji na oko 7.000 ha a godišnje se preradi oko 10.000 t. U našoj zemlji krastavac za kišeljenje uglavnom se proizvodi u dva osnovna agrotehni?ka roka i to u prole?noj setvi koja ... Read More »

Krastavac postrna setva, berba do jeseni

Krastavac postrna setva – Krastavac je jednogodišnja zeljasta, lozasta biljka. Vreža je duga?ka naj?eš?e 1,5-2 m. Proizvodnja krastavca kornišona kod nas karakteriše nezadovoljavaju?i prinosi u odnosu na agroekološke uslove podru?ja u kojima se gaji. Najbolji rezultati se postižu gajenjem u špaliru na tamnoj foliji koja osigurava ve?u temperaturu zemljišta. Krastavac je biljka tropskog porekla i najbolje uspeva na temperaturama od ... Read More »